Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

> Company Porfile
 
MP 39 SERVICE CO.,LTD.
เป็นบริษัทฯ ตัวแทนนำเข้า และตัวแทนจำหน่าย สินค้าจำพวกชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่างๆ
ทุกประเภท เช่นอุปกรณ์ในกลุ่ม Automation and Instrument ทุกชนิด จากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ
เพื่องานระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ให้กับโรงงาน อุตสาหกรรม และโรงงานไฟฟ้า ที่มีชื่อเสียงของประเทศหลายบริษัทอาทิเช่น บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษและพลาสติก และกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และบริษัทในเครือบุญรอดบริเวอรี่ เป็นต้น
ซึ่งทางบริษัท MP 39 SERVICE จะมีสินค้าหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายประเภท
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อสินค้าให้เหมาะสมตรงกับการใช้งานของท่าน
ทางเราจึงอยากให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และพร้อมด้วยประสิทธิภาพ
เนื่องจากทางบริษัท MP 39 SERVICE ได้คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจ
สูงสุดของท่านผู้ใช้งานเพราะปณิธานของบริษัท คือ สินค้าคุณภาพดีต้องส่งถึงมือลูกค้า